IDEA 2018 Murem za Folklorem

„Murem za Folklorem”/22-24 czerwca 2018 r. piątek-niedziela/czyli 38. Pyrzyckie Spotkania z Folklorem, to wyjątkowa edycja festiwalu pierwszy raz umiejscowiona w najbardziej rozpoznawalnym miejscu miasta, wśród historycznego obronnego Muru Pyrzyckiego otaczającego Miasto od 1263 roku.

Pomysł realizacji przedsięwzięcia powstał na bazie organizowanych cyklicznie od 1980 r. Pyrzyckich Spotkań z Folklorem. Wydarzenie doskonale wpisuje się w potrzeby publiczności i z roku na rok gromadzi coraz to większą grupę odbiorców, którzy w ten odmienny sposób pragną spędzić swój wolny czas. Pyrzyce, folklor, korowód, zespoły ludowe to rozpoznawalne dla tego wydarzenia słowa klucze w całym regionie i w Polsce.

Od strony merytorycznej to rewitalizacja niematerialnego dziedzictwa kulturowego w dziedzinie praktykowania i kontynuacji tradycji, zakładająca ożywienie, popularyzację i aktywizację grup kultywujących tradycje ludowe w zakresie tańca, muzyki i śpiewu, rękodzielnictwa i rzemiosła, regionalnych potraw kulinarnych w duchu wzajemnego zrozumienia i poszanowania własnej tożsamości, ze szczególnym uwzględnieniem przemian zachodzących we współczesnej twórczości ludowej, jak również zachowanie tradycyjnego przekazu ludowego i jego archiwizacja za pomocą technik audiowizualnych oraz tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej.

Ze względu na rosnące zainteresowanie bezpośrednich uczestników, jak i społeczności zamieszkujących teren województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego oraz licznie odwiedzającej region społeczności niemieckiej (teren przygraniczny, partnerstwa niemieckie) rozszerzono formułę imprezy, prezentując obok dorobku zespołów i kapel folklorystycznych (ok.20 podmiotów) również wyrobów rękodzieła, rzemiosła i tradycyjnej sztuki kulinarnej.

Projekt ma charakter zarówno plenerowy (scena koncertowa na placu, korowód ulicami miasta, park), jak i stacjonarny (wnętrza Pyrzyckiego Domu Kultury, Szpitala, Szkoły, Kościoła, itd.)

W ramach edycji „Murem za Folklorem” organizatorzy planują:

WIELKĄ POTYCZKĘ POD PYRZYCAMI – prezentację lokalnych, krajowych i zagranicznych
kapel, zespołów śpiewaczych, muzycznych i tanecznych (m.in/Kazachstan/Serbia/Rumunia/Ukraina/Polska),
PYRZYCKI DOM TAŃCA – warsztaty tańców ludowych i narodowych,
POLSKĄ IZBĘ – poznanie lokalnych kulinariów,
DALEKO OD SZOSY- przegląd kina o folklorze,
SÓL ZIEMI – audycję radiową w ramach młodzieżowej rozgłośni radiowej,
OTWARTĄ LEKCJĘ FOLKLORU dla uczniów okolicznych szkół,
FOLKLOR, NA ZDROWIE! – akcję artystyczną w szpitalu powiatowym,
KOROWÓD PYRZYCKI i NAPAD NA PYRZYCE – happening i performance jako tradycyjne działania na ulicach miasta.

program edycji 2018