IDEA 39 Pyrzyckich Spotkań z Folklorem

39. Pyrzyckie Spotkania z Folklorem, to wyjątkowa edycja festiwalu, po raz drugi będzie umiejscowiona w najbardziej rozpoznawalnym miejscu miasta, przy historycznych murach obronnych sięgających swoją historią do czasów średniowiecza i 1263 roku.

Pomysł realizacji przedsięwzięcia powstał na bazie organizowanych cyklicznie od 1980 r. Pyrzyckich Spotkań z Folklorem. Wydarzenie doskonale wpisuje się w potrzeby publiczności i z roku na rok gromadzi coraz to większą grupę odbiorców, którzy w ten odmienny sposób pragną spędzić swój wolny czas. Pyrzyce, folklor, korowód, zespoły ludowe to rozpoznawalne dla tego wydarzenia słowa klucze w całym regionie i w Polsce.

Od strony merytorycznej to rewitalizacja niematerialnego dziedzictwa kulturowego w dziedzinie praktykowania i kontynuacji tradycji, zakładająca ożywienie, popularyzację i aktywizację grup kultywujących tradycje ludowe w zakresie tańca, muzyki i śpiewu, rękodzielnictwa i rzemiosła, regionalnych potraw kulinarnych w duchu wzajemnego zrozumienia i poszanowania własnej tożsamości, ze szczególnym uwzględnieniem przemian zachodzących we współczesnej twórczości ludowej, jak również zachowanie tradycyjnego przekazu ludowego i jego archiwizacja za pomocą technik audiowizualnych oraz tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej.

Ze względu na rosnące zainteresowanie bezpośrednich uczestników, jak i społeczności zamieszkujących teren województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego oraz licznie odwiedzającej region społeczności niemieckiej (teren przygraniczny, partnerstwa niemieckie) rozszerzono formułę imprezy, prezentując obok dorobku zespołów i kapel folklorystycznych jak również wyrobów rękodzieła, rzemiosła i tradycyjnej sztuki kulinarnej.

Projekt ma charakter zarówno plenerowy (scena koncertowa na placu, korowód ulicami miasta, park), jak i stacjonarny (wnętrza Pyrzyckiego Domu Kultury, Szpitala, Szkoły, Kościoła, itd.)

W ramach tegorocznej edycji Pyrzyckich Spotkań z Folklorem organizatorzy planują:

  • WIELKĄ POTYCZKĘ POD PYRZYCAMI – prezentację lokalnych, krajowych i zagranicznych kapel, zespołów śpiewaczych, muzycznych i tanecznych,
  • PYRZYCKI DOM TAŃCA – warsztaty tańców ludowych i narodowych,
  • POLSKĄ IZBĘ – poznanie lokalnych kulinariów,
  • DALEKO OD SZOSY- przegląd kina o folklorze,
  • SÓL ZIEMI – audycje radiowe w ramach młodzieżowej rozgłośni radiowej,
  • OTWARTĄ LEKCJĘ FOLKLORU dla uczniów okolicznych szkół,
  • FOLKLOR, NA ZDROWIE! – akcję artystyczną w szpitalu powiatowym,
  • KOROWÓD PYRZYCKI i NAPAD NA PYRZYCE – happening i performance jako tradycyjne działania na ulicach miasta.