ORGANIZATOR

Organizatorem Międzynarodowego Festiwalu „Pyrzyckie Spotkania z Folklorem”    w Pyrzycach jest Pyrzycki Dom Kultury.

Pyrzycki Dom Kultury (PDK)
PDK to największy dom kultury w województwie zachodniopomorskim, który realizuje misję otwartego domu kultury, jako miejsca w którym wspólne działania artystyczne i kulturalne
służą podnoszeniu kompetencji, aktywnemu rozwojowi i świadomemu uczestnictwu w działaniach społecznych.
W ramach jego „struktury działają zespoły ludowe, taneczne, kapele i zespoły śpiewacze (m.in Pyrzyczanka, Zespół Pieśni i Tańca Pyrzyce,Wrzos, Pyrzyczanie, Jaworek, Kresowianka, Seniorita), stowarzyszenia (Uniwersytet Trzeciego Wieku, Europejski Klub Seniora). PDK – prowadzi również działalność instruktażową w regionie (sołectwa), realizuje projekty z organizacjami społecznymi i placówkami edukacyjnymi.

W budynku znajduje się również profesjonalna sala kinowo – teatralna 300 osób, biblioteka, czytelnia dla najmłodszych, sale baletowe i sala bankietowa oraz młodzieżowa rozgłośnia radiowa.

Statystycznie w ciągu roku PDK organizuje: 20 koncertów festiwalowych, 10 koncertów okazjonalnych, 40 koncertów wyjazdowych kilkanaście występów kabaretowych i teatralnych,
Marsz Przeciw Hejtowi, eliminacje do Ogólnopolskiego Amatorskiego Ruchu Artystycznego (przeglądy poezji,recytacji, piosenki, plastyczne) ferie i wakacje dla dzieci, Forum
Przedsiębiorczości, Biesiadę z Cyganami, comiesięczne wystawy, 4 konkursy plastyczne, Jarmark Wielkanocny i akcje plastyczne w przestrzeni miasta.

PDK prowadzi 6 pracowni (9000 godzin warsztatów rocznie) dla najmłodszych, kino PDK realizuje: 10 babskich wieczorów, 8 pyrzyckich klubów filmowych, 100 premier filmowych.
Od 2018 roku PDK wzbogacił się również o Młodzieżową Rozgłośnie Radiową, która emituje blisko 15 audycji radiowych miesięcznie.

PDK jest też strategicznym organizacyjnym partnerem: Pyrzyckiej Szybkiej Dychy, obchodów rocznicowych 01.09, 11.11, 08.05, oraz blisko 30 wydarzeń realizowanych przez inne podmioty
w sali teatralno-kinowej.

Wydarzeniom organizowanym przez Pyrzycki Dom Kultury patronują Burmistrz Miasta, Starosta Powiatu, Marszałek Województwa, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe
Centrum Kultury.

więcej:

Pyrzycki Dom Kultury

Młodzieżowa Rozgłośnia Radiowa (PDK)