PRESSPACK

W tej zakładce udostępnimy Państwu gotowy zestaw materiałów, logo Festiwalu, zdjęcia, opisy wydarzeń itd., którymi będą mogli Państwo posłużyć się w informacjach medialnych. Zapraszamy do pobrania:

39_PSzF_PressPack