O Festiwalu

Pyrzyce, folklor, korowód, zespoły ludowe – to słowa klucze, które stały się rozpoznawalne dla Pyrzyckiego Spotkania z Folklorem na terenie całego regionu, województwa i Polski.

Od 1980 roku, inicjatywa ta zrodzona z lokalnej społeczności, dba o wzbogacenie kulturalnego życia regionu. Wydarzenie to ukazuje potencjał tradycji folklorowych oraz wyzwania związane z nowymi i alternatywnymi trendami w kulturze ludowej, stawiając sobie za cel wypracowanie unikalnej formuły.

41 edycja Międzynarodowego Festiwalu „Pyrzyckie Spotkania z Folklorem”, odbywającego się w dniach 1-3.07.2022, będzie nawiązywaniem do początków tego wydarzenia, przy jednoczesnym zachowaniu jego najcenniejszych elementów.

Wśród stałych punktów programu, takich jak Nocny Korowód z Pochodniami, Jarmark Tradycji, Nocne Uderzenie Folkoru, czy Folk Fashion, zaplanowano również:

  • Powołanie ambasadora festiwalu – Dominiki Siepki z zespołu Tulia oraz Marii Szupiluk, Dyrektora w Europie Federation of International Dance Festivals,
  • Wspólną inicjatywę programową jednej z najbardziej rozpoznawalnych formacji folklorowych w Polsce – zespołu Tulia oraz Zespołu Pieśni i Tańca PYRZYCE,
  • Realizację pierwszego w historii festiwalu Grand Prix Pyrzyckich Spotkań dla par tanecznych.

Zwiększające się zainteresowanie festiwalem jest wynikiem kreatywnych rozwiązań związanych z różnorodnością i atrakcyjnością programu, a także rozwoju satelitarności wydarzenia, angażującego inne ośrodki kulturalne i ich odbiorców.

Dodatkowym impulsem jest przynależność do dwóch prestiżowych organizacji: FIDAF (Federation of International Dance Festivals) z siedzibą w Seulu, która nadała festiwalowi międzynarodowy prestiż, oraz Porozumienia Festiwali Folklorystycznych Polski Zachodniej, gdzie festiwal pełni kluczową rolę.

Ważnym aspektem jest również wpisanie Międzynarodowych Pyrzyckich Spotkań z Folklorem na listę 10 Najważniejszych Wydarzeń województwa.

Media, zarówno lokalne jak i ogólnopolskie, chętnie obserwują i relacjonują festiwal, co dodatkowo przyczynia się do jego popularności.