HISTORIA

Pyrzyckie Spotkania z Folklorem narodziły się z potrzeby stworzenia nowej, wspólnej tożsamości ludzi przybyłych na Ziemię Pyrzycką. Niezwykle bogaty i wielobarwny folklor, odmienne zwyczaje i tradycje oraz nieustanna wymiana doświadczeń kulturalno-społecznych spowodowały, że postanowiono stworzyć wydarzenie, które stałoby się świętem wszystkich „przyjezdnych”. Dzieła tego podjęli się pracownicy i współpracownicy Pyrzyckiego Domu Kultury: Artur Marcinkiewicz, Justyna Depo, Krystyna Olejniczak, Ewa Sikora, Ryszard Głogowski, Bolesław Garczyński, Bernard Dębowski.

I Pyrzyckie Spotkania z Folklorem, zorganizowane 15 czerwca 1980 roku, w Pyrzyckim Domu Kultury, były jednodniową imprezą, w której wzięło udział 8 zespołów ludowych z Ziemi Pyrzyckiej i byłego województwa szczecińskiego.

Kolejne edycje festiwalu cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. V Pyrzyckie Spotkania z Folklorem trwały trzy dni, a występy odbywały się nie tylko w Pyrzycach, ale i również w ościennych miejscowościach. Pyrzycki Folklor stał się synonimem niepowtarzalnej ludowej uroczystości, której towarzyszyły wystawy twórczości regionalnej, jarmarki i festyny, plenery rzeźbiarskie, malarskie i fotograficzne.

Pyrzyckie Spotkania z Folklorem były jednym z czynników, dzięki którym  w regionie pyrzyckim rozkwitł amatorski ruch artystyczny. Powstało wiele zespołów śpiewaczych i tanecznych, a miasto stało się „zagłębiem” folkloru.